رسانه
۸ آبان ۱۴۰۲

صادر کننده نمونه استان در سال ۱۴۰۱

زرین روی کاسپین به عنوان “صادر کننده نمونه استان در سال ۱۴۰۱” انتخاب شد در مراسمی که با حضور جناب آقای دکتر اعلایی استاندار محترم قزوین […]
۲۶ فروردین ۱۴۰۱

صادر کننده نمونه استانی سال ۱۴۰۰

زرین روی کاسپین به عنوان “صادر کننده نمونه استانی سال ۱۴۰۰” انتخاب شد در مراسمی که با حضور جناب آقای دکتر اعلایی استاندار محترم قزوین و […]
نمایشگاه