تضمین کیفیت


شرکت ما متعهد به ارائه محصولات با کیفیت بالا به مشتریان خود است. ما درک می کنیم که کیفیت محصولات ما به دقت و قابلیت اطمینان روش های آزمایش آزمایشگاهی ما بستگی دارد.

 آزمایشگاه ما مجهز به تجهیزات پیشرفته است تا اطمینان حاصل شود که محصولات ما با بالاترین استانداردهای کیفیت مطابقت دارند. ما طیف وسیعی از روش های آزمایش را انجام می دهیم تا اطمینان حاصل شود که محصولات شما در طول حمل و نقل و انبارش به خوبی حفظ می شوند. ما از ISO 3549، استاندارد بین المللی برای آزمایش گرد روی، برای اطمینان از آن استفاده می کنیم. 

شما می توانید مطمئن باشید که محصولات شما به خوبی کنترل می شوند و شما آنها را در شرایط خوبی دریافت می کنید.

مواد اولیه


کیفیت و خلوص شمش روی به طور مستقیم منجر به کیفیت و خلوص محصول نهایی گرد روی می شود.

برای اطمینان از کیفیت گرد روی تولید شده، از شمش های با عیار بالا استفاده می کنیم که توسط سایر شرکت های گروه صنعتی و معدنی زرین تولید می شوند. بنابراین کنترل کیفیت شمش روی به معنای کنترل کیفیت نهایی محصول است.